SPACCALEGNA ELETTRICO

Spaccalegna elettrico monofase 8 ton